Board Exam Reviewers with Random Questions

LET Reviewers

Secondary - Filipino

Mag-aalas-singko na _____ umaga _____ magising siya.