Board Exam Reviewers with Random Questions

LET Reviewers

Secondary - Filipino

Noong taong 1962, ano ang pagbabago sa paglimbag ng diploma at sertipiko ng pagtatapos?